Juhtimispõhimõtted

Estelaxe juhtpõhimõtted – kättesaadavad lisaks ka ettevõtte kontoris ja kodulehel

– Lähtume enda tegevustes ettevõtte visioonist, seatud eesmärkidest, kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015’st ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015’st.

 

– Oleme kliendikesksed, pakume professionaalset teenust, kasutades kvaliteetseid seadmeid ja tooteid, usaldusväärseid alltöövõtjaid ja tarnijaid ning järgime kokkulepitud tähtaegasid.

 

– Tegeleme pidevalt arendustööga ning pakume klientidele uuenduslikke, nutikaid ja keskkonnasäästlikke lahendusi.

 

– Hindame pidevalt riske eesmärgiga vähendada tööõnnetuste, tervisekahjustuste ja keskkonnakahjustuste tekke võimalusi.

 

– Osaleme koolitustel, tõstame töötajate kvalifikatsiooni ja kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutusalast teadlikkust.BRN Veebilahendused
Ostukorv