E-poe kasutustingimused

I Üldsätted

 1. Käeolevad Estelaxe OÜ, reg kood 11475404(edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.estelaxe.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupa, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).
 2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
 3. Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal. Müüja saadab ostja poolt avaldatud e- posti aadressile tellimuse kinnituse, mida ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada.
 4. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole.
 5. Müüja müüb kaupa kõikidesse maailma riikidesse.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

 1. Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus saata ostjale e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides ning säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed.

III Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

 1. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata, kui kaup on laost otsa saanud, kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu või kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
 3. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sooritada tellimus.
 4. Ostja tasub kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna (välja arvatud püsikliendid). Makseid võtame vastu eurodes. E-poes saab maksta tellitud kauba eest kahel viisil:
  1. Maksekeskuse kaudu ehk Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank, Pocopay ja Liisi ID pangalinkidega või krediitkaardiga. Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”, vastasel juhul ei pruugi tellimuse kinnitus jõuda müüjani. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus.
  2. Tasumine arve alusel. Müüja koostab ja saadab arve ostja e-posti aadressile. Ettevõtte esmakordse tellimuse puhul ei postitata tellimust enne, kui arve on tasutud.
 5. Kaup tarnitakse tellimuses kokkulepitud ajal ja viisil, mis sisestatakse ja kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel. Tellimus täidetakse vastavalt kauba juures märgitud kohaletoimetamise tähtajale. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust. Estelaxe tarneviisid on järgnevad: Omniva pakiautomaadid, Itella Smartpost pakiautomaadid, saatmine kulleriga.
 6. Toodete hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Eestisisesel tellimusel on tarne sobivasse pakiautomaati ostjale tasuta, kui ostukorvi kogumaksumus ületab 80 eurot ilma käibemaksuta.
 7. Kui ostja ei tule kaubale järgi hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupa. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.
 8. Laos olevad tooted jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest ja arve tasumisest.

IV Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ja tingimused on sätestatud „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhendis“ . Nimetatud juhendi aktsepteerimisega e-poes kinnitab tarbija, et ta on juhendiga tutvunud ja nõus juhendi tingimustega.

V Vastutus ja vaidluste lahendamine

 1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 2. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
 3. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
 4. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
 5. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada e-postile info@estelaxe.ee. Pretensiooni esitamisel tuleb tagastada ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.
 6. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui: müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, parandamine ebaõnnestub, müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 7. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 8. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud kauba normaalsest kulumisest (nt tööriistal harjad kulunud), kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest, ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest, välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
 9. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
 10. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R: 09.00-17.00, e-posti aadressil: info@estelaxe.ee
 11. Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni poole on võimalik pöörduda vastava veebikeskkonna vahendusel.

VI Tingimuste kehtivus

 1. Käesolev müüja e-poe tingimuste redaktsioon kehtib alates 14.09.2018.


BRN Veebilahendused
Ostukorv